Ответ
Пароль (чтобы удалить пост или файл)

163984    
17048413610400.jpg   (289Кб, 1080x1350)   Показана уменьшенная копия, оригинал по клику.
289
Dziś rozmawiałem z Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines (DNI). Omówiliśmy sytuację w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Polska pozostaje w bieżącym kontakcie z amerykańskimi sojusznikami.
>> 164094  

Russian Officer: Okay, now remember: when bailing out of your armored vehicles make sure you close the hatches behind you. That way chances are much better we can retrieve your vehicles, repair them, and get you back into the fight as quickly as possible. Understand?

Russian Grunts: …….Sure.
>> 164184  
17055869453840.jpg   (34Кб, 230x618)   Показана уменьшенная копия, оригинал по клику.
34


[Обновить тред]
Удалить пост
Пароль